Dispozitia 52/2024

privind Stabilirea salariului de bază al d-lui Mihalașcu Stelică polițist local clasa III gradul profesional superior gradația 5