Dispozitia 526/2022

privind Organizarea și desfășurarea examenului în vederea promovării în grad profesional a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Pogoanele