Dispozitia 57/2022

privind Stabilirea salariului de bază al d-lui Vasile Mirel – Paznic, gradația 5