Dispozitia 57/2023

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Aldea Ioana, casier, gradația 2