Dispozitia 58/2024

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Marin Ana îngrijitor gradația 2