Dispozitia 62/2023

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Marin Ana, îngrijitor, gradația 2