Dispozitia 63/2023

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Mihălcescu Gabriela, îngrijitor, gradația 2