Dispozitia 65/2022

privind Acordarea gradației corespunzătoare d-lui Voicu Alexandru și stabilirea salariului de bază