Dispozitia 674/2022

privind Stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia pentru familia d-nei Cipera Gabriela-Sofia