Dispozitia 699/2023

privind Stabilirea salariului de bază al dnei Curte Marcela asistent personal gradația 5