Dispozitia 702/2023

privind Stabilirea salariului de bază al dnei Jarcău Elena asistent personal gradația 4