Dispozitia 713/2023

privind Stabilirea salariului de bază al dnei Marin Cristina asistent personal gradația 1