Dispozitia 733/2023

privind Desemnarea unor comisii pentru întocmirea documentației de atribuire a organizării și evaluării ofertelor pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică a UAT Pogoanele