Dispozitia 752/2024

privind Majorarea salariului de bază al d-nei Bănică Elena-Ioana asistent medical comunitar, gradație 2