Dispozitia 769/2023

privind Stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia pentru familia d-nei Socaciu Gina