Dispozitia 80/2023

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Curte Draguța, asistent personal, gradația 5