Dispozitia 81/2023

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Curte Marcela, asistent personal, gradația 5