Dispozitia 84/2023

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Jarcău Elena, asistent personal, gradația 4