Dispozitia 90/2024

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Cătălin Ileana asistent personal gradația 3