Dispozitia 95/2024

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Curte Marcela asistent personal gradația 5