Dispozitia 99/2024

privind Stabilirea salariului de bază al d-nei Hampu Ana asistent personal gradația 3