HCL 1/2017

Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2016