HCL 10/2019

Privind corectarea grilelor de salarizare a funcțiilor contractuale si a asistenților personali, anexe ale Hotărârii Consiliului local al orașului Pogoanele nr. 62/21.12.2018 pentru stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orașului Pogoanele, începând cu data de 1 ianuarie 2019