HCL 11/2016

Privind numirea d.lui Cotruta Valentino Adrian in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Compania de Apa SA Buzau, calitate de reprezentant al Consiliului local Pogoanele si incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului local Pogoanele nr. 18/29 mai 2009 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Pogoanele in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Compania de Apa SA Buzau