HCL 11/2021

Privind aprobarea acordării normei de hrana pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele