HCL 12/2018

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor de
investitii si achizitii pentru anul 2018 si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti