HCL 12/2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listelor de
investiții și achiziții pentru anul 2020 și utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți