HCL 14/2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Reabilitare si extindere sediu Primarie oras Pogoanele, judetul Buzau”