HCL 15/2018

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 27 februarie 2018 cu reluare in 28 februarie 2018