HCL 15/2020

privind achitarea cotizațiilor aferente anului 2020 la Asociațiile la care orașul Pogoanele este membru