HCL 17/2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire Scoala Generala cu 9 Sali de clasa si Sala de sport in satul Caldaresti, oras Pogoanele, judetul Buzau”