HCL 21/2017

privind aprobarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a suprafeţei de 1109 ha păşune aflată în proprietatea privată a orasului Pogoanele