HCL 23/2020

privind acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 2 aprilie 2020 cu reluare in 3 aprilie 2020