HCL 23/2024

privind aprobarea devizului general estimativ actualizat pentru obiectivul de investiţii „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Oraș Pogoanele, Județul Buzău” finanțată prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”


Fișiere atașate: