HCL 24/2016

Privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 prin virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar