HCL 24/2019

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor de investitii si achizitii pentru anul 2019 si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti