HCL 26/2020

Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 31 martie 2020