HCL 26/2023

privind acordarea, cu titlu gratuit a drepturilor de uz, servitute de trecere și superficie pentru FIRST LOOK SOLUTIONS S.A. asupra unui teren din extravilanul Orașului Pogoanele, județul Buzău pentru Linia Electrică Subterană (LES) 33 kV, aferente proiectului de investiții denumit generic “Parc Eolian Pogoanele II”


Fișiere atașate: