HCL 27/2017

Privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoanele in anul 2017