HCL 27/2023

privind acordarea, cu titlu gratuit a drepturilor de uz, servitute de trecere și superficie pentru FIRST LOOK SOLUTIONS S.A. asupra unor terenuri din extravilanul Orașului Pogoanele, județul Buzău pentru lucrările de amplasare și acces la DJ 203I, DN 2C și drumuri cu caracter temporar aferente proiectului de investiții denumit generic “Parc Eolian Pogoanele II”


Fișiere atașate: