HCL 28/2023

privind acordarea, cu titlu gratuit a drepturilor de uz, servitute de trecere și superficie pentru SC Ion Iacob S.R.L. și SC Agrozah 2005 S.R.L. asupra unor terenuri (drumuri) din extravilanul Orașului Pogoanele, județul Buzău aferente proiectului de investiții denumit generic “Extindere și racordare la RED a locului de consum permanent Sistem irigații sat Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”


Fișiere atașate: