HCL 29/2024

privind acordarea, cu titlu gratuit a drepturilor de uz, servitute de trecere și superficie pentru SC Santana Prodcom S.R.L. asupra unor terenuri (drumuri) din extravilanul Orașului Pogoanele, județul Buzău aferente proiectului de investiții denumit generic “Extindere și racordare la RED a locului de consum permanent Sistem irigații sat Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău – utilizator SC Santana Prodcom SRL”


Fișiere atașate: