HCL 31/2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 28 mai 2020 cu reluare in 29 mai 2020