HCL 32/2017

Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017