HCL 34/2018

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire si dotare Centru Recreativ oras Pogoanele, judetul Buzau”