HCL 34/2019

Privind aprobarea implementării proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” Cod SMIS 2014+:122607