HCL 34/2020

privind acordarea/neacordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.l Anton Ștefan, domiciliat în orașul Pogoanele, sat Caldărăști, județul Buzău