HCL 35/2018

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire blocuri locuinte sociale, oras Pogoanele, judetul Buzau”