HCL 37/2022

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Oraș Pogoanele, Județul Buzău” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”


Fișiere atașate: