HCL 38/2016

Privind aprobarea primirii comunei Movila Banului in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociat